Cenník

Názov

Cena

Rozsah

Poznámka

Program -Metabolic Balance®

Basic

 449,00€

paušál

7x konzultácia osobná

3x konzultácia multimediálna

Cena je paušálna a zahŕňa Program METABOLIC BALANCE® - individuálny plán výživy v štyroch fázach.

Sedem osobných konzultácii vrátane úvodnej konzultácie a odovzdania plánu výživy, plus tri konzultácie prostredníctvom multimédií ako telefonické a mailové konzultácie.

Merania antropometrické (zloženie tela, podiel tukov, viscerálnych tukov, svalovej hmoty..., obvody tela).

Konzultácia 30-60min

Cena nezahŕňa potrebný laboratórny rozbor a odber krvi. 

Program -Metabolic Balance®

Online 

 449,00€

paušál

7x konzultácia multimediálna

Cena je paušálna a zahŕňa Program METABOLIC BALANCE® - individuálny plán výživy v štyroch fázach.

Sedem konzultácii prostredníctvom multimédií ako telefonické a mailové konzultácie, fb..., vrátane 3 osobných konzultácií ak je to zo strany klienta možné či žiadané, vrátane telefonickej konzultácie pre odovzdanie plánu výživy).

Cena nezahŕňa potrebný laboratórny rozbor a odber krvi. 

Program -Metabolic Balance®

Care

549,00€

paušál

7x 90min 

Cena  je paušálna a zahŕňa Program METABOLIC BALANCE® - Basic a 5x kineziologické testovanie v rátane Bachových esencií.

...VIAC

Poradenstvo, konzultácia - výživa

 40,00€

 

 

 20,00€

60min

 

 

30min

Súčasťou ceny je meranie antropometrické (zloženie tela, podiel tukov, viscerálnych tukov, svalovej hmoty..., obvody tela). 

- úvodná konzultácia Metabolic Balance®

Telefonická, mailová konzultácia, minimálny 30min. Vyrátanie podľa stráveného času. Účuje sa každá začatá pólhodina.

Kineziologický balance

 40,00€ 60min Cena nezahŕňa akékoľvek doplnky výživy, nozódy, homeopatiká, fytoterapeutiká a podobne.

Biorezonancia - terapia, diagnostika

 40,00€ 60min  

Homeopatia - úvodná konzultácia

 40,00€ 60min  

Homeopatia - ďalší konzultačný termín

 20,00€    

Hypnóza -prvý konzultačný termín s uvedením do hypnózy

 40,00€ 60min  

Hypnóza

 60,00€ bez časového obmedzenia  

Odučenie od fajčenia hypnózou + konzultačný termín

 270,00€ bez časového obmedzenia  

Mobilizačné techniky

  40€

60min 

 

Kurzy PILATES

 5,00€

60min

Kurzy mesačné  2x týždenne

Kurzy PILATES

 5,00€ 60min Kurzy mesačné  1x týždenne

Kurzy

Vyberte si z našej ponuky