Cenník

Názov

Cena

Rozsah

Poznámka

Program -Metabolic Balance®

Basic

 449,00€

paušál

7x konzultácia osobná

 

Cena je paušálna a zahŕňa Program METABOLIC BALANCE® - individuálny plán výživy v štyroch fázach.

Sedem osobných konzultácii vrátane úvodnej konzultácie a odovzdania plánu výživy, plus tri konzultácie prostredníctvom multimédií ako telefonické a mailové konzultácie.

Merania antropometrické (zloženie tela, podiel tukov, viscerálnych tukov, svalovej hmoty..., obvody tela).

Konzultácia 30-60min

Cena nezahŕňa potrebný laboratórny rozbor a odber krvi. 

Program -Metabolic Balance®

Online 

 449,00€

paušál

 

Cena je paušálna a zahŕňa Program METABOLIC BALANCE® - individuálny plán výživy v štyroch fázach.

  • 7x konzultácie prostredníctvom multimédií ako telefonické a mailové konzultácie, fb..., (konzultácie môže klient variovať s osobnými konzultáciami ak je to zo strany klienta možné či žiadané), vrátane telefonickej konzultácie pre odovzdanie plánu výživy.

Cena nezahŕňa potrebný laboratórny rozbor a odber krvi. 

Program -Metabolic Balance®

Care

689,00€

paušál

 

Cena  je paušálna a zahŕňa

  • Program METABOLIC BALANCE® - Basic

  • 3x psychosomatika v nutričnej terapii

  • 1x vyhodnotenie Bachových esencií (nezahŕňa samotné esencie)

Poradenstvo, konzultácia - výživa

 49,00€

 

 

 

60min

 

 

 

Súčasťou ceny je meranie antropometrické (zloženie tela, podiel tukov, viscerálnych tukov, svalovej hmoty..., obvody tela). 

- úvodná konzultácia Metabolic Balance®

Telefonická, mailová konzultácia, minimálny čas 30min. Účuje sa každá začatá hodina.

Kineziologický balance

Kvantová terapia KVET - psychosomatika v nutričnej terapii

 95,00€ 90-120min

Cena nezahŕňa akékoľvek doplnky výživy, nozódy, homeopatiká, fytoterapeutiká a podobne.

Biorezonancia - terapia, diagnostika

 45,00€ 60min  

Homeopatia - úvodná konzultácia

 45,00€ 60min  

Homeopatia - ďalší konzultačný termín

 25,00€    

Hypnóza -prvý konzultačný termín s uvedením do hypnózy

 45,00€ 60min  

Hypnóza

 70,00€ bez časového obmedzenia  

Odučenie od fajčenia hypnózou + konzultačný termín

 270,00€ bez časového obmedzenia  

Mobilizačné techniky

  45€

60min 

 

Kurzy PILATES

 7,00€

60min

Kurzy mesačné  2x týždenne

Kurzy PILATES

 7,00€

60min

Kurzy mesačné  1x týždenne

Kurzy

Vyberte si z našej ponuky