Skupinový kurz Metabolic Balance® a kineziológia

 

Daruješ človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň, naučíš ho loviť,

dáš mu potravu na celý život.

(čínske príslovie)

Sme tým, čo si myslíme, teda stáváme se tým, čomu veríme...

Sme tým čo jeme? Nie, "sme" tým čo dokážeme stráviť.

Touch for Health  (TfH) je dnes vo svete najviac osvedčený a najrozšírenejší systém kineziológie. TfH sa prekladá ako "uzdravujúci dotyk“ (nehľadajte za týmto pojmom nič spirituálne alebo ezoterické). Naše zdravie je založené okrem iného na stálom energetickom toku v našom tele. Pomocou svalového testovania môžu byť identifikované blokády (prebytok, deficit) v energetickom systéme a taktiež príslušné metódy na ich vyrovnanie. TfH uvoľňuje emocionálny stres, príčinu sebadeštrukčného správania, nespokojnosti, frustrácie či vyhorenia.

Zároveň podporuje znovunadobudnutie pozitívneho myslenia, schopnosti udržať si dosiahnuté výsledky, ktoré ponúka program Metabolic Balance® v rátane zlepšenia kvality života.

Za pomoci  svalového testu, na každom stretnutí vytestujeme a vybalancujeme čo bude treba. Počas kurzu sa stretneme s témou elemetov, metafor, bachových esencií a samozrejme výživy.

Pre každého účastník kurzu čaká osobný plán výživy Metabolic Balance® vo všetkých štyroch fázach, so kompletnými službymi zahrňujúce Metabolic Balance - Program Basic.

Prečo práve skupinový kurz? - Skupina potencuje, dáva pocit spolupatričnosti a je ekonomicky výhodná.

Cieľom kurzu je podpora fyzického zdravia prostredníctvom úpravy metabolizmu, podpora mentálne hozdravia, osvojenie si zmeny životného štýlu avšak predovšetkým  prevencia "návratu do starých koľají".

Diagnostika a odber krvi vrátane vypracovania plánu výživy Metabolic Balance® predchádza samotnému kurzu. Po realizícií všetkych krokov potrebných pre vypracovanie osobného plánu výživy (viď Online objednávka), dostane každý účastník kurzu mailovou poštou svoj osobný plán výživy Metabolic Balance® vopred. Na prvom strenutí však dostane každý účastník aj plán výživy v printovej forme, so všetkým čo k jeho realizácií bude potrebné.

Minimálny počet účastníkov je päť osôb pri maximálnom počte desať osôb. 

Termíny » 07.02.2019 - 18.04.2019, 7:30-9:00hod 

Jedna kurzová jednotka/stretnutie trvá 90min. Stretávame sa v 14-dňových intervaloch po dobu 12.týždňov (šesť stretnutí).

Kurzy sa otvárajú 1x mesačne prvý utorok a štvrtok v mesiaci. Pre informáciu ďalšieho kurzu nás neváhajte kontaktovať » TU «

Cena » 380€

 

Prihlášky » TU «

V príslušnej kolonke Online dotazníku nezabudnite kliknúť na "Skupinový kurz MB, TfH"

Po vyplnení Online dotazníku dostanete od nás mailovú poštu a následne Vás budeme kontaktovať telefonicky.

Teším sa na Vás ☺, Katarína Grich, kineziológ a nutričný poradca metabolic balance®

Prihláška

Prihlásiť sa možno cez hore uvedený link alebo kliknutím na "kontakt" a následným vyplnením kontaktného formulára.