Metabolic Balance® online

Sme tam, kde ste Vy

Metabolic Balance Online je náš flexibilný program výživy. Táto forma poradenstva je realizovaná výlučne z našej Slovenskej centrály v Bratislave, exkluzívneho zastupiteľstva materskej spoločnosti Metabolic Balance® Isen v SR.

Individuálne poradenstvo, základ Metabolic Balance

Mnoho ľudí opakovane nedokáže schudnúť trvalo udržateľným spôsobom a predovšetkým z dlhodobého hľadiska stráca motiváciu. Bežným dôvodom je nedostatok vedomostí o zvolenom stravovacom alebo nutričnom postupe a nedostatok podpory.

Nenecháme vás osamote!

Intenzívna online starostlivosť počas úpravy metabolizmu pomocou Metabolic Balance je rovnako jedinečná ako váš osobný plán výživy. Pre nás je najvyššia priorita, nielen sprevádzať vás na vašej ceste k zdraviu a vitalite, ale zároveň vám poskytnúť potrebnú nutričnú gramotnosť. Takáto forma si vyžaduje väčšiu dávku samostatnosti, sebareflexie, úprimnosti a dôvery.

Metabolic Balance® Online zahŕňa:

  • úvodná telefonická konzultácia, po obdržaní online dotazníka,
  • váš individuálny plán výživy,
  • telefonická konzultácia o vašom  individuálnom pláne s potrebnými vysvetleniami
  • ďalších 7  konzultácií v období 3-5 mesiacov - telefonicky alebo on-line po dohode

 

1.Vyplnenie dotazníka

Vyplnenie online dotazníku je v tomto kroku nezáväzné a bezplatné.
Po obdržaní vami vyplneného dotazníku vás budeme telefonicky kontaktovať. Online úvodná konzultácia slúži na objasnenie vami uvedených údajov v dotazníku, objasnenie ďalšieho postupu a zodpovedanie vašich otázok.

2. Emailová pošta od Metabolic Balance®

Po absolvovaní nezáväznej úvodnej konzultácie vám bude zaslaná žiadanka pre odber krvi vašim lekárom, alebo v regionálnom laboratóriu. Odber krvi či už u lekára alebo v laboratóriu je v réžii klienta. Poplatok za tento úkon môže regionálne variovať. Pohybuje sa však v rozmedzí 43-52€. Spolu so žiadankou pre odber krvi obdržíte zároveň zmluvu o poskytnutí služieb. 

3. Odber krvi

Ak nie je možné odber krvi realizovať u svojho obvodného lekára, odber krvi Vám sprostredkujeme.

4. Pošta k nám

Výsledky z odberu krvi je potrebné nám doručiť.

5. Zmluva o poskytnutí služieb a faktúra

Po dodaní vašich kompletných osobných údajov potrebných pre vypracovanie vášho individuálneho plánu výživy a doručení podpísanej zmluvy o poskytnutí služieb vám bude zaslaná faktúra za objednané služby programu Metabolic Balance.

Osobný plán výživy Metabolic Balance Online stojí 449€

6. Platba & potvrdenie prijatia platby

Po registrácií platby obdržíte poštou a elektronicky váš osobný plán výživy Metabolic Balance.

Váš štartovací balík obsahuje:

  • váš osobný plán výživy fázy prvú a druhú. Ďalšie fázy budú nasledovať počas samotného procesu.
  • verifikačné údaje pre registráciu k mobilnej aplikácie (používanie aplikácie nie je podmienkou)
  • sprievodca programom
  • receptár pre inšpiráciu 

7. Odovzdanie osobného plánu  Metabolic Balance & štart

Po podrobnom preštudovaní nasleduje prvá konzultácia, "odovzdanie plánu výživy". Konzultácia slúži na dôslednú prípravu úpravy metabolizmu a objasnenie všetkých dôležitých aspektov, pravidiel a odporučení nutričného plánu.

 

Vyplnenie dotazníka je nezáväzné.

Kurzy

Vyberte si z našej ponuky