Metabolic Balance® za podpory kineziológie a Bachových esencíí

"Daruješ človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň.

Naučíš ho loviť, dáš mu potravu na celý život."

(čínske príslovie)                                                            

Sme tým, čo si myslíme, teda stáváme se tým, čomu veríme...

Sme tým čo jeme? Nie, "sme" tým čo dokážeme stráviť! 

.... a takýmito "múdrosťami" by sme mohli pokračovať. čo však ponúka tákáto kombinácia?

Touch for Health  (TfH) je dnes vo svete najviac osvedčený a najrozšírenejší systém kineziológie. TfH sa prekladá ako "uzdravujúci dotyk“ (nehľadajte za týmto pojmom nič spirituálne alebo ezoterické). Naše zdravie je založené okrem iného na stálom energetickom toku v našom tele. Pomocou svalového testovania môžu byť identifikované blokády (prebytok, deficit) v energetickom systéme a taktiež príslušné metódy na ich vyrovnanie. TfH uvoľňuje emocionálny stres, príčinu sebadeštrukčného správania, nespokojnosti, frustrácie či vyhorenia.

Zároveň podporuje znovunadobudnutie pozitívneho myslenia, schopnosti udržať si dosiahnuté výsledky, ktoré ponúka program Metabolic Balance® v rátane zlepšenia kvality života.

Za pomoci  svalového testu, na každom stretnutí vytestujeme a vybalancujeme aktuálne témy, podľa potreby vytestujeme aj vhodnú kombináciu bachových esencií.

Neodmysliteľnou súčasťou balíka služieb je osobný plán výživy Metabolic Balance® vo všetkých štyroch fázach, so kompletnými službami zahrňujúce Metabolic Balance - Program Basic.

Cieľom je podpora fyzického zdravia prostredníctvom úpravy metabolizmu, podpora mentálneho zdravia, osvojenie si zmeny životného štýlu avšak predovšetkým  prevencia "návratu do starých koľají".

 

Vyžiadajte si tremín pre úvodnú konzultáciu » TU «

Prihláška

Prihlásiť sa možno cez hore uvedený link alebo kliknutím na "kontakt" a následným vyplnením kontaktného formulára.