Krvný rozbor

Pretože každý človek je jedinečný, mal by sa aj individuálne stravovať. V úvode, hneď popri osobnej anamnéze (pohovore klienta s poradcom) je potrebná aj individuálna krvná analýza. Vyšetrených je 36 parametrov, ktoré nám pomôžu určiť čoho má telo dostatok a naopak čo mu chýba. Prostredníctvom čoho je možné na mieru zostaviť individuálny jedálniček zahrňujúci bielkoviny, zdravé tuky a správne sacharidy, za účelom vyrovnania možných deficitov. Kto sa drží daných odporučení a jednoduchých pravidiel stanovených k stravovaniu, u toho sa akoby samo od seba vráti prirodzený pocit hladu, sýtosti a smädu. Potom je možné znovu učiť zmyslové orgány prirodzeným a pôvodným chutiam a arómam potravín. Posilní sa aj imunitný systém. Od teraz prijíma len tie potraviny, ktorých látky a substancie telo práve potrebuje a vie ich stráviť.

Krv - zrkadlo zdravotného stavu

„Krv je veľmi vzácna šťava“, vedel už Mephisto v Goetheo Faust-ovi. Akáto pravda! Krv je náš jediný tekutý orgán, ktorý zásobí životnou silou každý orgán a každú bunku. Celkové množstvo krvi dospelého človeka je približne 8 percent telesnej hmotnosti. To je cca 5 až 6 litrov. Z toho cirkuluje 3 až 4 litre v tele. Zostatok sa nachádza ako zásoba v pečeni a slezine. Krv zásobuje každú bunku organizmu živinami, kyslíkom a energiou. Zabezpečuje optimálne tepelné rozdelenie a taktiež má „tesniacu“ funkciu. Čo znamená, že zabezpečuje aby sme pri poranení nevykrvácali.

Viac "čo prezrádzajú krvné hodnoty"

Kurzy

Vyberte si z našej ponuky