Krvný rozbor

Prečo a ktoré parametre sú potrebné na zostavenie individuálneho jedálnička

Pretože každý človek je jedinečný, mal by sa aj individuálne stravovať. V úvode, hneď popri osobnej anamnéze (pohovore klienta s poradcom) je potrebná aj individuálna krvná analýza. Vyšetrených je viacero parametrov, ktoré nám pomôžu určiť čoho má telo dostatok a naopak čo mu chýba. Prostredníctvom čoho je možné na mieru zostaviť individuálny jedálniček zahrňujúci bielkoviny, zdravé tuky a správne sacharidy, za účelom vyrovnania možných deficitov. Kto sa drží daných odporučení a jednoduchých pravidiel stanovených k stravovaniu, u toho sa akoby samo od seba vráti prirodzený pocit hladu, sýtosti a smädu. Potom je možné znovu učiť zmyslové orgány prirodzeným a pôvodným chutiam a arómam potravín. Posilní sa aj imunitný systém. Od teraz prijíma len tie potraviny, ktorých látky a substancie telo práve potrebuje a vie ich stráviť.

Krvný obraz - zrkadlo zdravotného stavu

„Krv je veľmi vzácna šťava“, vedel už Mephisto v Goetheo Faust-ovi. Akáto pravda! Krv je náš jediný tekutý orgán, ktorý zásobí životnou silou každý orgán a každú bunku. Celkové množstvo krvi dospelého človeka je približne 8 percent telesnej hmotnosti. To je cca 5 až 6 litrov. Z toho cirkuluje 3 až 4 litre v tele. Zostatok sa nachádza ako zásoba v pečeni a slezine. Krv zásobuje každú bunku organizmu živinami, kyslíkom a energiou. Zabezpečuje optimálne tepelné rozdelenie a taktiež má „tesniacu“ funkciu. Čo znamená, že zabezpečuje aby sme pri poranení nevykrvácali.

Čo prezrádzajú krvné hodnoty

Krvný obraz poskytuje informácie okrem iného o krvinkách a doštičkách, o krvnom farbive, mineráloch, pečeňových a srdcových enzýmoch, o hodnotách obličiek, o štítnej žľaze a taktiež o lipidových hodnotách ako cholesterol. Tie najdôležitejšie hodnoty, ktorých zmeny poukazujú na možné ochorenia sú:

 • Leukocyty (biele krvinky) sú dôležité pri obrane organizmu pred chorobami. Sú vaše leukocyty zvýšené, znamená to možný zápal, alergie, bronchitída alebo dna. Pri veľkom zvýšení leukocytov, znamená to väčšinou vírusové ochorenie ako osýpky alebo otravu. Pri leukémií stúpajú leukocyty na viac ako niekoľkonásobok normy.(20 000 μl)
 • Erytrocyty (červené krvinky) transportujú kyslík ku orgánom. Hodnoty sú u nedostatku tekutín a stresu zvýšené, čím sa zabraňuje strate krvi a anémií. K nedostatku krvi môže dôjsť pri nedostatku železa a k strate krvi u menštruácií.
 • Hemoglobín je červené krvné farbivo, ktorého najdôležitejšou funkciou je transport naviazaných molekúl kyslíka. Každá červená krvinka má 280 miliónov molekúl hemoglobínu. Každá molekula sa skladá z jednej bielkovinovej časti (globín) a železo obsahujúce farbivo hém.
 • Hematokrit: Táto hodnota nám hovorí o podiely červených krviniek v krvi. Hodnota hematokritu je zvýšená ak je nedostatok tekutín alebo u fajčiarov. Znížená hodnota je u chudokrvnosti alebo v tehotenstve.
 • MCV ( Mean Compuscular Volume / objem červených krviniek) Hodnota vypovedá o priemernej veľkosti červenej krvinky, čo je dôležité u učení rôznych druhov anémie. U nedostatku železa sú červené krvinky veľmi malé.
 • MCH (Mean Cell Heamoglobin / množstvo hemoglobínu v bunke). Táto hodnota slúži taktiež na určenie formy anémie.
 • Trigliceridy a všetky hodnoty cholesterolu, sú relevantné na posúdenie metabolizmu tukov
 • Kyselina močová a močovina, sú hodnoty obličiek a slúžia na posúdenie ochorenia dnou
 • Kreatinín, slúži k prevereniu funkcie obličiek. Hodnota kreatinínu sa preveruje u podozrení poruchy obličiek alebo vysokého krvného tlaku. Kreatinín je konečný produkt metabolizmu svalu a vylučuje sa cez obličky močom.
 • AST ALT sú enzýmy, ktorých zvýšenie môže viesť k poškodeniu pečene. Príčinou môže byť zápal pečene (hepatitis) alebo cirhóza. Zvýšená hodnota AST, môže poukazovať na srdcový infarkt.
 • Gama GT je taktiež enzým vyskytujúci sa v pečeni, ktorého zvýšená hodnota vypovedá o poškodení či ochorení pečene, kedy dochádza k hromadeniu žlčových tekutín.
 • Bilirubín je žlčové farbivo a je odpadovým produktom metabolizmu červeného krvného farbiva hému. Pri zvýšení hladiny bilirubínu, sa pokožka a sliznice sfarbujú do žlta.
 • TSH poskytuje informáciu o zvýšenej alebo zníženej funkcie štítnej žľazy.
 • HbA1c- nie je pre zostavenie zoznamu potravín a tým pre vypracovanie plánu metabolic balance® potrebný. U diabetikov alebo pri podozrení na diabetes slúži na dokumentovanie priebehu zlepšenia tejto diagnózy.
 • Amyláza a lipáza sú enzýmy metabolizmu sacharidov a tukov.

.....a ďalšie parametre ako CRP, Glukóza, železo, draslík, vápnik....

Kurzy

Vyberte si z našej ponuky