Fázy programu Metabolic Balance®

Aby ste boli úspešní ako státisíce ľudí pred vami, je dôležité, aby ste – predovšetkým na začiatku – dodržovali základné pravidlá programu úpravy metabolizmu. Výsledok sa dostaví o to rýchlejšie, o čo precíznejšie a dôslednejšie sa držíte daných fáz, na ktorých je metóda založená. Dávku vlastnej zodpovednosti by mohol prevziať každý sám na seba.

Ako prvý prebieha rozsiahla osobná konzultácia osobná alebo v súčasnej pandemickej situáciíí aj online. V rámci tejto anamnézy prebiehajú merania obvodov tela, váženie hmotnosti (určenie zloženia tela, ako podiel svaloviny, tukov a viscerálnych tukov...), zaznamenanie diagnostikovaných, pocitových tažkostí či ochorení a taktiež je potrebné poznamenať alergie a intolerancie – neznášanlivosť tých ktorých potravín a vaše stravovacie návyky. Nasleduje odber krvi (u lekára alebo v laboratóriu s ktorým spolupracujeme), ktorý bude následne analyzovaný na potrebné parametre, na ktorého základe vám bude zostavený individuálny jedálniček, ktorého súčasťou je konkrétny zoznam potravín doplnený podrobnými inštrukciami k stravovaniu. Ako náhle je plán zostavený, „môžte sa vydať na cestu“.

Download » stiahnite si brožúrku 

Kurzy

Vyberte si z našej ponuky