Certifikačný kurz pre poradcov Metabolic Balance®

Ste presvedčení, že strava je zároveň liekom?

 • S Metabolic Balance® podporíte Vašich pacientov a klientov na ich ceste k zmysluplnému a zdravému stravovaniu a životnému štýlu.
 • Rozšírite vašu prácu o zmysluplný angažmán v oblasti zdravotnej prevencie.
 • S Metabolic Balance® budete pracovať s osvedčeným, vedecky podloženým, úspešným a zároveň inovatívnym konceptom.

Termíny » 29.03.-31.03.2019

(pre ďalšie termíny nás neváhajte kontaktovať)

Okrem súhrnu základných vedomostí z oblasti výživovej medicíny kladieme zvlášť dôraz na aspekty výživy, tvoriace základ konceptu metódy Metabolic Balance®. Ďalšou dôležitou súčasťou školenia pre poradcou Metabolic Balance® je sprostredkovanie rôznych možností uplatnenia v spojení s prácou v praxi a marketingu.

Podmienky pre účasť na seminári »

Seminár je určený pre lekárov, lekárov zaoberajúcich sa alternatívnou medicínou, výživových expertov a poradcov pre výživu či zdravý životný štýl. Možnosť stať sa poradcom pre Metabolic Balance® majú aj trenéri kvalitných fitnesštúdií, za predpokladu, že majú základné vedomosti v oblasti zdravej výživy.

Blok 1: Úvod do metódy Metabolic Balance®

Počas prvého dňa preberieme cielene najdôležitejšie tématické oblasti metódy Metabolic Balance®:

Nadváha a jej výskyt, metabolický syndróm

 •     metabolické ochorenia s ním spojené
 •     statické ochorenia s ním spojené
 •     psychické, sociálne následky

 Lekárské súvislosti metódy Metabolic Balance®

 •     Inzulín a glykemická záťaž
 •     Výživová pyramída
 •     Výživa-pohyb-psychika

Naše živiny a potraviny

 •     Sacharidy
 •     Tuky
 •     Bielkoviny
 •     Voda

Ako funguje jedálny plán

 •     4 fázy programu Metabolic Balance®
 •     Základné pravidlá programu Metabolic Balance®
 •     Postup pri alergiách
 •     Časté otázky a odpovede

Tretí deň školenia slúži praktickému použitiu konceptu Metabolic Balance®. Seminár uzatvára skúška.  Po jej úspešnom absolvovaní obdržíte certifikát, ktorý Vás oprávňuje uzavrieť licenčnú zmluvu so zástupcom inštitútu Metabolic Balance® pre SR a užívať metódu v praxi.

Blok 2: Metabolic Balance® v praxi

 •    Úspech vo Vašej poradni
 •    Od prvého kontaktu s klientom až po úspešné odporučenie
 •    Práca s internetom
 •    Usporiadanie informačnej konzultácie
 •    Zloženie potravín a látky v nich obsiahnuté v praxi
 •    Konzultáce konkrétnych prípadov

Poplatok za školenie » 560€ +DPH

Cena zahrňuje:

 •     Profesionálne školenie
 •     Obsiahle podklady
 •     Poplatok za skúšku a certifikát
 •     Občerstvenie počas prestávok
 •     1x plán výživy pre poradcu, ktorý uzavrie licenčnú zmluvu so zástupcom                          Metabolic Balance® pre SR

Uzavretie licenčnej zmluvy Vám súčastne umožňuje:

 •     Prijatie do siete poradcov s možnosťou vystavovania individuálnych plánov
 •     Ďalšie poradenstvo prostrednictvom tímu Metabolic Balance®, napr. fórum otvorené pre otázky spojené s programom
 •     Použitie systému a interných internetových stránok pre poradcov, vrátane odborných materiálov a prezentácii.
 •     Návštevu ďalších vzdelávacích akcií a školení

 

Prihlášky » TU «

Prihláška

Prihlásiť sa možno cez hore uvedený link alebo kliknutím na "kontakt" a následným vyplnením kontaktného formulára.