Aktivita - pasivita, výkon - oddych, sympatikus - parasympatikus, deň - noc....

Fitnes tréning pre podžalúdkovú žľazu

 

Správna výživa zaručuje štíhlosť a zdravie. Aj sklapnutú pascu „metabolického syndrómu“ možno časom otvoriť. Metóda Metabolic Balance® predstavuje správny fitnes tréning pre podžalúdkovú žľazu, lebo pankreasu ponúka priestor na regeneráciu. Vďaka pravidelným päť a viac hodinovým prestávkam medzi jedlami sa môže znížiť rezistencia na inzulín, lebo produkcia tohto hlavného metabolického hormónu sa priškrtí fyziologicky. Týmto spôsobom sa dostane do rovnováhy jeho normálna produkcia a jej účinok na všetky s tým súvisiace systémy enzýmov. Podobne ako pri vytrvalostnom tréningu pohybového aparátu je funkčným princípom ťah a protiťah, možno nerovnováhu vyrovnať iba vtedy, keď sú tréning a odpočinok v rovnováhe. Rovnováhe aj v tomto prípade škodí primálo i priveľa.

 

Metabolic Balance® vedie k rovnováhe

 Sústavný prísun priveľkého množstva prisladkých potravín spôsobuje absolútnu dys-reguláciu podžalúdkovej žľazy, ktorá je pod permanentným tráviacim stresom. Výsledkom je zrejme už neregenerovateľné opotrebovanie a vyčerpanie jej buniek. Spôsobuje preťaženie orgánu a trvalé podávanie liekov. Našim cieľom je predísť  takémuto metabolickému vykoľajeniu, opäť nastoliť koordináciu hormónov súvisiacich s pankreasom a riadiť ich správnou, fyziologicky prispôsobenou výživou.

 

Prestávky na odpočinok posilňujú organizmus

Od praveku strieda organizmus všetkých cicavcov dva stavy: prácu (sympatikus) a regeneráciu (parasympatikus). Spočiatku sme archaicky nastavení na rýchlu prezentáciu a aktivitu – teda na útok a útek, to znamená, že prioritné sú svaly, nie trávenie. Fáza na zotavenie automaticky nastupuje s nocou, celkom tak, ako by ju vo vegetatívnom nervovom systéme prestavoval spínač. Krv sa vracia do vnútorných orgánov. Cez deň spotrebuje organizmus veľmi veľa hormónov a enzýmov, aby všetky funkcie fungovali správne. Regeneruje v pokoji, teda predovšetkým v noci. Veľké zmeny medzi dňom a nocou – cez deň aktivita, v noci pasivita – dokázateľne nastupujú každú hodinu až dve aj cez deň. Po tomto intervale by sme si zakaždým mali dopriať 20-minútovú prestávku, aby sme zohľadnili denné výkyvy a denné rytmy. Keď sme napríklad cez deň v kuse 12 hodín pod stresom a aktívni, organizmus nemôže správne tráviť. Potrebujeme z času na čas krátke prestávky, aby sme sa vymanili zo stresových reakcií.

 

Syndróm vyhorenia možno zvrátiť

Aby sme predišli syndrómu vyhorenia „regulačnej ústredne“, pankreasu, to znamená, vyhli sa metabolickému skratu, ponúkame kľúč podobný hospodáreniu v podniku. Na jednej strane totiž znižuje fyzické náklady na energiu, aby na druhej strane ekonomickou spotrebou zvýšila silovú potenciu organizmu. V čase pokoja alebo prestávky pracuje naše podvedomie a často nájde riešenia, ku ktorým by naše vedomie nebolo schopné nikdy dospieť. Tu sú korene nejedného bleskového „aha“ nápadu. Dôkazom je pekný príbeh o majiteľovi píly, ktorý prikázal dvom skupinám narezať z kmeňov stromov dosky. Jedna skupina bola o 50 percent efektívnejšia: majiteľ píly zistil, že skupina trikrát za deň pílu na 20 minút zastavila a urobila si prestávku. Počas prestávky jeden z nich nabrúsil zuby pílového listu. Výsledok: vyšší výkon vďaka viacerým prestávkam!

 

Aktivita-pasivita, výkon-oddych, deň-noc....sú neodmysliteľnou súčasťou rovnováhy aj u Metabolic Balance®...

Kurzy

Vyberte si z našej ponuky