Rozvrh cvičení

deň / čas

08:00

 - 

09:00 

 09:30

 - 

11:30

 

 

 

 

_________

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 - 

17:30 

 18:00

 - 

19:00

Pondelok 

Kurz 1.

Kurz 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz 3.

Kurz 4.

Utorok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streda

                                   

Štvrtok

Kurz 1.

Kurz 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz 3.

Kurz 4.

Piatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičenia sa organizujú formou kurzov. Kurz pozostáva z dvanástich alebo šiestich cvičení, ktoré sa konajú v časoch podľa farebnej tabuľky uvedenej hore.

Najbližšie kurzy:

začína vo štvrtok  03.09.2015 končí v pondelok 28.09.2015 / 8 cvičeni / CENA 40€

 

začína vo štvrtok  01.10.2015 končí v štvrtok 29.10.2015 / 9 cvičeni / CENA 45€

 

začína vo pondelok  02.11.2015 končí v pondelok 30.11.2015 / 9 cvičeni / CENA 45€

Cvičí v pondelky a štvrtky.  

 

Kurz č.2 je určený pre "staršie" ročníky. Aktívne dámy ale i páni v rokoch 60 a viac, pre Vás je cvičenie prispôsobené tempom aj rozsahom, limitujúce Vašim zdravotným stavom!

 
Cena jednej cvičebnej jednotky (60min) - 5,00€. Kurzy sa otvárajú každý kalendárny mesiac a cena mesačného kurzu sa odvýja od počtu cvičebných hodín v danom mesiaci. 

 

  • Pri neskoršom nastúpení do kurzu sa odčítajú nenavštívené hodiny.
  • Pri vpred ohlásenom vynechaní hodín kurzu, je možné hodinu nahradiť v inom kurze, ak bude voľné miesto.
  • Vynechaná hodina sa neprepláca.
  • Po dohode sa dá zúčastniť jednej hodiny cvičenia ako ukážka.
  • Cvičí sa v skupinách max. 7 osôb + cvičiteľ.
  • Kurz sa platí vopred, prihlásiť sa môžte priamo tu na stránke cez kontakt alebo telefonicky. Po jej odoslaní Vám bude zaslaná faktúra. Miesto v kurze bude pre Vás záväzne rezervované po uhradení poplatku priamo v centre alebo prevodom na účet .

 

 

 

 

Prihláška: Pilates

(fakturačný údaj)
Rozvrh cvičení nájdete tu.