Inštruktor

 

Miroslav Grich, certifikovaný inštruktor PILATES

 

Športu som sa začal venovať aktívne už na ZŠ, zameranej na ľahkú atletiku. Ďalej som pokračoval bojovými športmi a fitnes. Po viacerých zraneniach som sa začal viac zameriavať na  cvičenia rehabilitačné a jogu. Tieto som začal uplatňovať aj v mojej praxi terapeuta. Keďže Pilates skĺbil tieto zložky vynikajúcim spôsobom do jedného celku, zahrnul som cvičenia PILATES do mojich aktivít.

 

Prihláška: Pilates

(fakturačný údaj)
Rozvrh cvičení nájdete tu.