Klasická homeopatia

Zakladateľ homeopatie je  nemecký lekár a chemik Samuel Hahnemann (1755-1843) Základný kameň homeopatie bol položený jeho objavom zákona podobnosti : Similia similibus curentur = podobné je liečené podobným. Zjednodušene povedané: ten symptóm, ktorý vyvolá homeopatický preparát u zdravého človeka je schopný ten istý symptóm u chorého človeka vyliečiť. Pre lepšie pochopenie praktický prípad: arsenicum album, ktoré spôsobí u zdravého človeka hnačku, nevoľnosť, celkovú slabosť, triašku a potenie, u človeka  chorého, trpiaceho týmito symptómami  spôsobí práve ústup a vyliečenie  týchto symptómov. Preto je arsenicum album veľmi často používané pri hnačkových ochoreniach.