Kineziológia

Naše zdravie je založené okrem iného na stálom energetickom toku- meridiánov v našom tele. Pomocou svalového testovania môžu byť identifikované blokády v našom energetickom systéme a zároveň príslušné metódy na ich vyrovnanie. Aplikujú sa metódy ako cielená aktivácia (masáž, dotyk, klopkanie....) akupunktúrnych bodov, reflexných zón, svalov, dráh meridiánu ako aj techniky na odbúranie emocionálneho stresu a eliminácia bolesti. Kineziológia - uvoľňuje emocionálny stres, príčinu sebadeštrukčného správania, nespokojnosti, frustrácie a vyhorenia. Aplikácia metódy TFH zlepšuje kvalitu života. Podporuje znovunadobudnutie pozitívneho myslenia, zbavenie sa stresu, tráum a vnútorného napätia.

viac...