Hypnóza ako terapia

Hypnóza z gréckeho Hypnos – boh spánku. Všeobecne je hypnóza chápaná ako druh spánku, čo ale nezodpovedá celkom realite. Sú tu styčné body ako hlboké pravidelné dýchanie, relaxované svaly, výraz tváre, kľudný pulz, ale tu tie podobnosti aj končia. Na rozdiel od spánku kde sme v bezvedomí a vedomie je vypnuté, sme v stave hypnózy bdelí a vnímavejší ako v stave bežného denného vedomia. Je to stav rozšíreného vedomia na rozdiel od spánku, zúženého stavu vedomia. V hypnóze môžete jasne myslieť, vnímať všetky vnemy, aj keď budete v hlbokej hypnóze.

Hypnóza je stav prirodzený a zažívame ho denne minimálne 2x . Pri prebúdzaní a pri zaspávaní. Pre lepšiu predstavu vám uvediem príklad: Je ideálny deň, nedeľa ráno. Žiaden rušivý faktor nie je doma – deti, manželka, svokra...... a vy ležíte v posteli. Ste už skoro hore a môžete sa rozhodnúť či začnete používať znova vaše telo, či pohnete prstom alebo ešte nie a zostanete ešte chvíľu visieť v tomto  uvoľnenom a príjemnom stave. V tomto stave môžete jasne myslieť a vaša predstavivosť je nadpriemerne aktívna. Môžete zreteľné vnímať vaše myšlienky predstavy, môžete ich vidieť priam fyzicky. Niekto vníma obrazy ľudí alebo krajiny ktorú vidí ako realitu a môže ju priam cítiť. Myslím, že každý z vás už niečo podobné zažil. Je to úzke rozhranie medzi spánkom a bdením, ktoré sa ale v hypnoterapii dosiahne cielene a cielene sa podrží jeho čas trvania podľa potreby.

A keďže je hypnóza stav prirodzený, znamená to zároveň že je každému prístupný a dosiahnuteľný, čo nám vyriešilo otázku hypnability. Hypnotický stav môže dosiahnuť každý kto chce. Tí čo tvoria výnimku sú tí, čo sa vedome bránia alebo tí, čo majú voči hypnóze z rôznych dôvodov podvedomú blokádu. Extra skupinu tvoria ľudia s mentálnym postihnutím.

Naše ja sa skladá z dvoch základných zložiek: Vedomia a podvedomia. Zatiaľ čo naše vedomie zodpovedá za naše analytické myslenie, nachádza sa v našom podvedomí centrum našich zvyku, návykov, názorov a presvedčení, ktoré ako celok tvoria našu osobnosť. Keďže naša osobnosť tvorí základ nášho prežitia je dobre chránená ochrannými mechanizmami podvedomia aj vedomia. Čo je v poriadku dovtedy kým nechránia aj zvyky a návyky, ktoré škodia a bolo by dobre ich zmeniť. Môžeme si to predstaviť ako strážneho psa, ktorý už zo zvyku šteká na všetkých aj na poštára ktorý by chcel doručiť dobrú správu. Vtedy nastupuje hypnóza ako efektívna technika, ktorá túto ochrannú funkciu dočasne vypne a dovolí transport nových prvkov chovania a pocitov vo forme hypnotických sugescií priamo do podvedomia. Tento ochranný mechanizmus ostáva vypnutý len tak dlho ako si to klient praje a so sugesciou súhlasí!!! Pokiaľ nesúhlasí, sugescia nemá šancu realizovať sa.