Skupinový kurz: Kineziológia v Praxi

Skupinová kineziologická "terapia" podľa motta: Sval je plný informácií a nikdy neklame!

Touch for Health je dnes vo svete najviac osvedčený a najrozšírenejší systém kineziológie. (TfH) sa prekladá ako "uzdravujúci dotyk“ (nehľadajte za týmto pojmom nič spirituálne alebo ezoterické). Naše zdravie je založené okrem iného na stálom energetickom toku- meridiánov v našom tele. Pomocou svalového testovania môžu byť identifikované blokády v našom energetickom systéme a taktiež príslušné metódy na ich vyrovnanie. TfH uvoľňuje emocionálny stres, príčinu sebadeštrukčného správania, nespokojnosti, frustrácie či vyhorenia. Aplikácia metódy TFH zlepšuje kvalitu života. Podporuje znovunadobudnutie pozitívneho myslenia, zbavenie sa stresu, tráum a vnútorného napätia.

 

Kurz je trojmesačný a začína práve na prelome ročných období. Kurzy na seba naväzujú tak ako sa menia aj ročné obdobia. Stretnutia sú tematicky orientované podľa práve dominujúceho elementu (Oheň, Zem, Kov, Voda, Drevo). Súčasťou kurzu je aj fyzický pohyb, teda precvičíme kineziologické a jogové cvičenia k danému elementu,  osvojíme si takzvaný „tanec dotykom ku zdraviu“ a samotný kineziologický svalový test.

Za pomoci práve svalového testu, na každom stretnutí vytestujeme a vybalancujeme čo bude treba. Počas kurzu sa stretneme s témou meridiánov, metafor, čakier, akupresúry, bachových esencií, výživy... a t.ď.

Každý účastník kurzu prináša so sebou určitú tému na ktorú za pomoci práve kineziológie môže nájsť odpoveď. 

Prečo práve skupinová kineziológia? - skupina potencuje, podporuje, dáva pocit spolupatričnosti a je ekonomicky výhodná

Cieľom kurzu je prevencia a podpora mentálneho a fyzického zdravia. 

Termín» pre najbližšie termíny nás neváhajte kontaktovať

Cena troj-mesačného bloku na osobu» 65€. 

Jedna kurzová jednotka/stretnutie trvá 90min. Stretávame sa v 14-dňových intervaloch. 

Minimálny počet účastníkov je päť osôb pri maximálnom počte desať osôb. 

 

Prihlášky»

katarina.grich@gmail.comkatarina.grich@balance-centrum.sk, potrebné je uviesť všetky kontakty na Vás ako email a telefonický kontakt

Prihlásiť sa, či vyžiadať viac informácií  možno aj priamo... »Tu«

 

Teším sa na Vás , Katarína Grich, kineziológ a nutričný poradca metabolic balance®