Kineziológia, Touch four Health (dotykom ku zdraviu)

Touch for Health (TFH)

- sa prekladá ako "uzdavujúci dotyk (nehľadajte za týmto pojmom nič spirituálne alebo ezoterické). Touch for Health je dnes vo svete najviac osvedčený a najrozšírenejší systém kineziológie. Čo umožňuje každému prostredníctvom energetickej harmonizácie podporiť a udržať si zdravie.

 Touch for Health je ideálny na prevenciu a podporu zdravia. Nenahrádza však, diagnostiku ochorení ani liečbu symptómov.

 Touch for Health využíva poznatky z:

  •     kinestetika (náuka o pohybe)
  •     akupresúra
  •     chiropraksia
  •     čínska dietetika TCM

Naše zdravie je založené okrem iného na stálom energetickom toku- meridiánov v našom tele. Pomocou svalového testovania môžu byť identifikované blokády v našom energetickom systéme a zároveň príslušné metódy na ich vyrovnanie. Aplikujú sa metódy ako cielená aktivácia (masáž, dotyk, klopkanie....) akupunktúrnych bodov, reflexných zón, svalov, dráh meridiánu ako aj techniky na odbúranie emocionálneho stresu a eliminácia bolesti. Kineziológia - uvoľňuje emocionálny stres, príčinu sebadeštrukčného správania, nespokojnosti, frustrácie a vyhorenia. Aplikácia metódy TFH zlepšuje kvalitu života. Podporuje znovunadobudnutie pozitívneho myslenia, zbavenie sa stresu, tráum a vnútorného napätia.

Počas mojej praxe som zistila, že výživa sama o sebe je len jedna časť zdravého života a moje odborné znalosti a praktické skúsenosti sa často dotýkajú dna, kedy si neviem rady. A preto som začala študovať kineziológiu „Touch for Health“ na International Kinesiology College vo Viedni. Takto mám v rukách nástroje na prácu na fyzickej úrovni metabolizmu ale aj prostriedok na prácu s psychikou, čo umožňuje poradenstvo vnímajúce človeka ako celok.

Kombinácia harmonizácie a úprava stravy na základe kineziologického testu, dopĺňa moje portfólio, práve tam kde prístup podľa metabolic balance nie je možný...ako doplnok pracujem aj s bachovými esenciami

Kineziologický balance je vhodný pre každého, dospelých i deti