Hypnoterapia

 

Naše ja sa skladá z dvoch základných zložiek: Vedomia a podvedomia. Zatiaľ čo naše vedomie zodpovedá za naše analytické myslenie, nachádza sa v našom podvedomí centrum našich zvyku, návykov, názorov a presvedčení, ktoré ako celok tvoria našu osobnosť. Keďže naša osobnosť tvorí základ nášho prežitia je dobre chránená ochrannými mechanizmami podvedomia aj vedomia. Čo je v poriadku dovtedy kým nechránia aj zvyky a návyky, ktoré škodia a bolo by dobre ich zmeniť. Môžeme si to predstaviť ako strážneho psa, ktorý už zo zvyku šteká na všetkých aj na poštára ktorý by chcel doručiť dobrú správu. Vtedy nastupuje hypnóza ako efektívna technika, ktorá túto ochrannú funkciu dočasne vypne a dovolí transport nových prvkov chovania a pocitov vo forme hypnotických sugescií priamo do podvedomia. Tento ochranný mechanizmus ostáva vypnutý len tak dlho ako si to klient praje a so sugesciou súhlasí!!! Pokiaľ nesúhlasí, sugescia nemá šancu realizovať sa.

Hypnotická analýza

Je to kráľovská disciplína v hypnoterapii. Na rozdiel od hypnoterapie, ktorá je zameraná na uskutočňovanie zmien pomocou nového naprogramovania sugesciami, je hypnotická analýza schopná nájsť prapôvodnú príčinu problému ktorý všetko spustil a na mieste jeho vzniku ho špeciálnymi technikami vyriešiť.
Ja používam obidve techniky v kombinácii podľa potreby.

Ako funguje hypnotická sugescia?

Predstavte si že sedíte v kine a sledujete pútavý film. V strede filmu príde jedna veľmi smutná scéna a zrazu vidíte že vedľa vás sediaca osoba, ktorá doteraz v kľude sedela začala plakať. Fiktívny  príbeh vo filme alebo v románe môžu vyvolať silne emócie. Veľkú radosť, smútok, smiech ktorý nie ste schopný potlačiť aj keby ste sa snažili. Už ste to asi zažili. Z racionálneho hľadiska je tá vec jasná, sedíte v kine, v kresle a pozeráte sa na plátno kde sa pohybuje farebné svetlo. To je realita nášho vedomia. Dôvod našich prežitkov je ten, že pocity nevznikajú v našom vedomí ale v povedomí. Vedomím môžeme o tom maximálne premýšľať. Naše podvedomie ale nevie skutočné určiť čí si niečo živo predstavujeme alebo či je to realita čo prežívame. Veľmi podobne funguje hypnotická sugescia. Zmeny a vyliečenie ktoré v hypnóze prežijete sú pre vaše podvedomie absolútnou realitou. „Tak podobne ako v tom kine kde s hrdinom prežívate strasti a problémy, ale ku koncu si hrdina zvolí tu správnu cestu ku šťastiu a vy s nim prežijete radosť a zadosťučinenie.“  A pritom je jedno že vaše vedomie vie že ste „len“ na hypnoterapii.