Hypnóza

Hypnóza z gréckeho Hypnos – boh spánku. Všeobecne je hypnóza chápaná ako druh spánku, čo ale nezodpovedá celkom realite. Sú tu styčné body ako hlboké pravidelné dýchanie, relaxované svaly, výraz tváre, kľudný pulz, ale tu tie podobnosti aj končia. Na rozdiel od spánku kde sme v bezvedomí a vedomie je vypnuté, sme v stave hypnózy bdelí a vnímavejší ako v stave bežného denného vedomia. Je to stav rozšíreného vedomia na rozdiel od spánku, zúženého stavu vedomia. V hypnóze môžete jasne myslieť, vnímať všetky vnemy, aj keď budete v hlbokej hypnóze.

Hypnóza je stav prirodzený a zažívame ho denne minimálne 2x . Pri prebúdzaní a pri zaspávaní. Pre lepšiu predstavu vám uvediem príklad: Je ideálny deň, nedeľa ráno. Žiaden rušivý faktor nie je doma – deti, manželka, svokra...... a vy ležíte v posteli. Ste už skoro hore a môžete sa rozhodnúť či začnete používať znova vaše telo, či pohnete prstom alebo ešte nie a zostanete ešte chvíľu visieť v tomto  uvoľnenom a príjemnom stave. V tomto stave môžete jasne myslieť a vaša predstavivosť je nadpriemerne aktívna. Môžete zreteľné vnímať vaše myšlienky predstavy, môžete ich vidieť priam fyzicky. Niekto vníma obrazy ľudí alebo krajiny ktorú vidí ako realitu a môže ju priam cítiť. Myslím, že každý z vás už niečo podobné zažil. Je to úzke rozhranie medzi spánkom a bdením, ktoré sa ale v hypnoterapii dosiahne cielene a cielene sa podrží jeho čas trvania podľa potreby.

A keďže je hypnóza stav prirodzený, znamená to zároveň že je každému prístupný a dosiahnuteľný, čo nám vyriešilo otázku hypnability. Hypnotický stav môže dosiahnuť každý kto chce. Tí čo tvoria výnimku sú tí, čo sa vedome bránia alebo tí, čo majú voči hypnóze z rôznych dôvodov podvedomú blokádu. Extra skupinu tvoria ľudia s mentálnym postihnutím.

Vedomie a podvedomie

Aby sme správne pochopili princíp práce hypnoterapie je potrebné sa oboznámiť zo základnými zložkami nášho ja vedomím a podvedomím.
Vedomie: Keď čítate tieto riadky, zapájate vedomie ktorým analyzujete a spájate slová, aby ste pochopili zmysel čítaného textu. Naše vedomie môžete nasmerovať na najrôznejšie veci. Ale jeho hlavná úloha spočíva v tom, aby sa koncentrovalo na veci ktoré sa dejú tu a teraz. Vo vedomí prebieha logické myslenie, len s vedomím môžeme logicky a analyticky myslieť. Analytická časť patrí do mechanizmu, ktorým môžeme problémy logicky riešiť. Napríklad keď ráno nenaštartuje auto a ja sa musím napriek tomu dostať do práce, po analýze problému sa logicky rozhodnem že pôjdem autobusom. Kapacita vedomia je s porovnaním s podvedomím veľmi obmedzená a zvláda naraz spracovať 7–9 vecí. Jeho dôležitou zložkou je aj vôľa.

Podvedomie

Obsahuje našu osobnosť. Všetky naše návyky, typické vzorce chovania, naše presvedčenia a naše pravdy. Je v ňom obsiahnuté všetko čo sme zažili, cítili a videli. Je to náš pamäťový disk ktorý sa začal naprogramovávať  v prenatálnom vývoji v lone našej matky už pred pôrodom. Každý deň pribúdajú do tejto databázy nove informácie, nové skúsenosti  a podvedomie ma zvláštnu funkciu ako s týmito informáciami nakladať. Podvedomie všetky tieto získané informácie spracuje a vytvára z nich naše pravdy, presvedčenia, naše zvyky a našu osobnosť. A keďže našu osobnosť so všetkými jej nuansami, so zlými aj dobrými návykmi a povahovými vlastnosťami vytvorilo podvedomie a nie naše vedomie na základe rozhodnutia, dajú sa naše zvyky a návyky ťažko alebo vôbec nie zmeniť rozhodnutím nášho vedomia. Zmena je možná buď pridaním nových informácií do databázy (napr. psychoterapiou) alebo priamo hypnózou. Hypnoterapia má totiž možnosť priameho ovplyvnenia a zmeny v podvedomí.

Naše podvedomie vytvorilo na základe získaných informácií a skúseností systém zákonov, ktoré určujú akou emóciou budeme reagovať na určitý podnet.
Napr: Môj vnútorný software mi hovorí že človek s čiernymi vlasmi je neseriózny a treba si na neho dávať pozor. A ja pri pracovnom rokovaní budem mať za partnera práve čiernovlasého kolegu . To vyvolá vo mne automaticky emóciu odporu. Mojim vedomím som schopný tuto emóciu maximálne potlačiť a navonok sa ovládať. Ale s vedomím nebudem nikdy schopný emóciu vypnúť alebo zmeniť.

Nevedomie

Je časťou podvedomia, ktorého úlohou je riadenie vegetatívneho nervového systému s jeho autonómnymi funkciami ako je dýchanie, kontrakcie srdca, trávenie, riadenie imunitného systému, reflexia. Nevedomie je na rozdiel od podvedomia naprogramované geneticky. Ďalšou jeho dôležitou funkciou je umožňovať nám pociťovať emócie v našom tele. To je základ toho prečo môžeme nazvať emóciu citom alebo pocitom. Pretože ich môžeme cítiť. Nevedomie prenáša emócie ako šťastie, strach, láska... do nášho tela, čím sa zmení naše držanie tela, výraz tváre, pulz a mnoho ďalších parametrov. Tieto reakcie nie sme schopný naším vedomím ani riadiť ani zastaviť.