Klasická homeopatia a iné homeopatie

 

Rád by som vysvetlil základné rozdiely  medzi klasickou  homeopatiou a jej ďalším vývojovým  smerom. Homeopatia ako veľmi komplexný a pomerne zložitý systém nikdy nebola masovou záležitosťou, lebo na určenie správneho preparátu vždy bolo a je nutné pomerne veľa času, aspoň čo sa týka chorôb chronických. A z tohto dôvodu nastali pokusy zjednodušenia celého systému tým, že sa začali vyrábať takzvané komplexné preparáty. Tento trend v homeopatii nastal pomerne rýchlo už po vynájdení homeopatie. Zažil a odsúdil ho už sám Hahnemann. O čo tu vlastne ide a prečo je to problémom?

Zoberme si za príklad  chronický kašeľ. Keď chcem ako klasický homeopat zvládnuť tento problém, tak ma čaká celkom dlhá anamnéza, kedy sa musím dozvedieť kedy záchvaty kašľa začínajú, ako sa pociťuje, či pichľavo, pálivo, rozpínavo…, čo ho zhoršuje napr. pohyb alebo poloha ležmo, či má človek pri tom pocit že sa mu krúti hlava, či je to spojené s nevoľnosťou… Na rozdiel odomňa „homeopat” pracujúci s komplexnými prípravkami predpíše prípravok s mixtúrou najsilnejších a najčastejšie používaných preparátov na kašeľ bez rešpektovania akejkoľvek individuality problémov a už vôbec nie podľa zákona podobnosti, čo je alfou a omegou homeopatie, s dúfaním že niečo s toho zaberie. Tieto mixtúry rôznych homeopatík obsahujú často homeopatiká, ktoré sa navzájom neznášajú alebo sú proti sebe antidody, to znamená že sa navzájom anulujú. Už som zažil aj kombináciu nízkych a veľmi vysokých potencií v jednom prípravku. A tu to začína byť nebezpečné. Homeopatiká ovplyvňujú náš informačno-energetický systém o to viac a dlhšie, čím majú vyššiu potenciu, od C 200 radovo niekoľko mesiacov.

Homeopatikum, ktoré nebolo určené podľa zákonov homeopatie „na mieru” pôsobí v tele ďalej aj keď nelieči, a vo vysokej potencii môže vyvolať takzvané skúšobné symptómy, ktoré homeopatikum vyvoláva u zdravých jedincov keď sa testuje. To znamená, že ku kašľu ktorý pacient pôvodne mal sa môžu pridružiť bolesti hlavy, bez toho aby si tieto dal niekto do súvisu so zobraným komplexným preparátom. Tomu sa potom hovorí sfušovaný prípad. Pretože keď sa človek po takejto kúre dostane ku klasickému homeopatovi, tento musí najprv celý systém dostať do pôvodného stavu aby sa dopracoval k pôvodným čistým symptómom, podľa ktorých môže s dobrým svedomím hľadať individuálny preparát, ktorý skutočne problémy vyrieši. Ďalším  problémom je to, že zmiešaním rôznych homeopatík vzniká homeopatikum nové, ktoré nie je testované, takže prakticky nikto nevie povedať ako a na čo účinkuje. Uvádzané účinky sú čisto špekulatívne.