Homeopatia

Klasická homeopatia

Zakladateľ homeopatie je  nemecký lekár a chemik Samuel Hahnemann (1755-1843) Základný kameň homeopatie bol položený jeho objavom zákona podobnosti : Similia similibus curentur = podobné je liečené podobným. Zjednodušene povedané: ten symptóm, ktorý vyvolá homeopatický preparát u zdravého človeka je schopný ten istý symptóm u chorého človeka vyliečiť. Pre lepšie pochopenie praktický prípad: arsenicum album, ktoré spôsobí u zdravého človeka hnačku, nevoľnosť, celkovú slabosť, triašku a potenie, u človeka  chorého, trpiaceho týmito symptómami  spôsobí práve ústup a vyliečenie  týchto symptómov. Preto je arsenicum album veľmi často používané pri hnačkových ochoreniach.

Akútne a chronické ochorenia

Homeopatia striktne rozlišuje medzi akútnymi a chronickými ochoreniami. Akútne ochorenia majú zvyčajne jasnú príčinu: prechladnutie, úpal, prievan, zranenie. To znamená že je jasný začiatok a jasný koniec ochorenia.

Chronické ochorenie má pomalý priebeh a vývoj. Často sa  premieňa a transformuje, čo spôsobí dojem že ide o viaceré ochorenia. Napríklad sa môže  začať  chronickým ekzémom, ten po čase zmizne, ale namiesto neho sa objaví astma. Z pohľadu klasickej homeopatie sa jedná o jediný chorobný proces, ktorý sa zviditeľňuje viacerými symptómami.  V tomto prípade nemá zmysel liečiť jednotlivé príznaky, ale je nutná konštitučná liečba. Pri konštitučnej liečbe sa zhromaždia informácie o všetkých chorobách a symptómoch z minulosti a volí sa jeden homeopatický preparát. Ten stimuluje a spúšťa samoregulačné systémy v organizme, ktoré chorobe znemožnia jej ďalšie trvanie. Homeopatia nebojuje proti chorobe ale sa snaží zharmonizovať človeka ako celok, čím zoberie živnú pôdu disharmóniám a chorobám.

Podobné: