Objednaj si svoj individuálny jedálny plán- metabolic balance®

Pre tých z Vás, pre ktorých nie je možné na osobné konzultácie dochádzať, ponúkame možnosť individuálneho poradenstva "na diaľku". Komunikácia prebieha cez média ako telefón či skype alebo Fb, viber... Priebeh programu tak isto ako pri osobných stretnutiach obsahuje 10 konzultácií. Absolvovanie programu "na diaľlku" si vyžaduje väčšiu dávku samostatnosti, sebareflexie a sebakontroly, úprimnosti a dôvery. Ak Vás takáto forma oslovuje, nasledujúcich krokoch môžete vyplniť dotazník potrebný na zostavenie programu metabolic balance®.

Po odoslaní dotazníku, Vás budem kontaktovať mailom či telefonicky a informovať o ďalšom postupe, eventuálne zodpoviem Vaše otázky.

 

Vyplnením a odoslaním on-line objednávky/dotazníku sa nijako finančne nezaväzujete!

Až po telefonickom rozhovore, či dohode v mailovej komunikácií, Vám bude vystavená faktúra za Vami objednané služby, podľa riadneho cenníka!

 

Uvedením nižšie požadovaných údajov, zároveň dávate súhlas na použitie týchto (Vašich) údajov na zostavenie individuálneho jedálneho plánu metabolic balance®. 

Okrem údajov uvedených v dotazníku, je pre zostavenie programu metabolic balance® potrebné laboratórne vyšetrenia z krvi (36 metabolických parametrov). Ich zoznam si môžete stiahnuť ›› TU ‹‹. Odber krvi a následné vyšetrenia môžete realizovať u svojho internistu, či obvodného lekára, alebo môžete využiť možnosť ktorá je uvedená v dotazníku nižšie (Laboratórium Synlab). 

 

Dodaním všetkých Vašich doplňujúcich požadovaných osobných údajov (rozumej laboratórne vyšetrenie, ktoré nie je súčasťou on-line objednávky), dávate súhlas k vypracovaniu Vášho individuálneho plánu metabolic balance® a ste oboznámená/ý s paušálnou odmenou za služby uvedené v riadnom cenníku a zároveň súhlasíte s Všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými v ceníku. Týmto krokom (dodaním kompletných údajov vrátane kompletného laboratórneho vyšetrenia) sa objednávka stáva záväznou.