Ako prebieha vyšetrenie Metatronom

Pacient sedí pohodlne pred obrazovkou a sleduje virtuálne znázornené vlastné orgány, ich energetický stav až na bunkovú úroveň. Meranie prebieha za pomoci špeciálnych senzorov umiestnených v sluchádlách, bezbolestne a  bez vedlajších účinkov. Na virtuálnych obrázkoch srdca, pľúc, pečene, žalúdka, čreva….sa zobrazí momentálny energetický stav orgánov. Potom nasleduje zrozumitelné vyhodnotenie meraných orgánov ich tkanív a buniek. Pacient ihneď vidí v akom stave sa jeho orgány nachádzajú.

Metatron vyšetrí v krátkom čase bezbolestne všetky orgány.

Skenovanie plus vyhodnotenie trvá cca 1,5 – 2 hodiny