Možnosti terapie s Metatronom

 Vegeto -Test:

Táto funkcia umožňuje indiviuálny výber preparátov na podporu zdravia. To je možné pomocou databázy, v ktorej su uložené homeopatické, alopatické a fytoterapeutické preparáty.  S pomocou tejto funkcie sa sčítajú elektomagnetické vybrácie testovaného orgánu, s elektromagnetickou informáciou zvoleného preparátu. Reakcia orgánu na testovaný preparát  sa znázorní vo virtuálnej forme na obrazovke, pre pacienta je to dobre viditelné a porozumitelné. Týmto spôsobom sa dá nájsť ten najúčinnejší preparát pre daný orgán alebo chorobný proces. Preparáty, ktoré sa nenachádzajú v databáze, sa dajú testovať pomocou funkcie „otvorený Vegeto-Test“. Sú to napriklad preparáty, ktoré si priniesol pacient a chce ich nechať  touto formou otestovať.

Metatron rozpozná či bola terapia (homeopatická, fytoterapeutická, akupunktúrna) úspešná, znázorní zlepšenie alebo zhoršenie virtuálne na obrazovke a určí zmenu v percentách.Všetko je pre pacienta zrozumitelne znázornené.

Metatron nájde ten najúčinnejší preparát.

Metaterapia

Táto funkcia umožňuje hneď po určení choroby pozitívne zakročiť a liečiť. Každý zdravý orgán má vlastné „vibračné spektrum“. Pri disharmónii sa toto spektrum odchýli od normálu. Je to ako chyba v softvéri (chorobný proces, patológia). V tomto prípade je Metatron schopný to správne harmonizujúce  vibračné spektrum vytvoriť a poslať priamo k postihnutému orgánu, je to ako  prepísanie chybného softvéru. Táto terapia sa da sledovať na virtuálne znázornenom orgáne na obrazovke. Pacient vidí okamžite reakciu svojho orgánu na terapiu. Metatron vie poškodený orgán liečiť  pomocou harmonizujúcej elektromagnetickej vybrácie.