Možnosti použitia Metatronu

 

  • Prevencia (prostata, prsia, črevá, maternica, vaječníky, pľúca ...)
  • Kompletná  zdravotná prehliadka
  • Chronické choroby

Metatron rozpozná energetický odklon od normálu skôr ako sa poškodí orgán.

Priebeh terapie a skenovanie je pre pacienta obrazne znázorné.

 

  1. Suboptimálny stav  regulačného mechanizmu
  2. Optimálny stav  regulačného mechanizmu
  3. Žiadny zvláštny odklon od normy
  4. Zoslabnutý regulačný mechanizmus
  5. Problémy kompenzácie regulačného mechanizmu
  6. Silné energetické problémy regulačného mechanizmu

Metatron je schopný rozlíšiť stupne poruchy v orgánoch. Porucha môže byť na energetickej úrovni (dráždivé črevo) alebo patologický stav (Colitis-zápal čreva).