Ako Metatron funguje?

Teoretický základ tejto metódy je nasledujúca Hypotéza: Každá bunka živého organizmu vyžaruje elektromagnetické vybrácie v extrémne vysokých frekvenciách. Každú chorobu orgánu môžeme považovať aj za chorobu jeho bunky. A keďže elektromagnetické  vybračné spektrum zdravej bunky sa odlišuje od elektromagnetického spektra bunky chorej, môžeme považovať odchýlku od zdraveho normálneho spektra  za známku choroby. Elektromagnetické žiarenie je snímané špeciálnymi senzormi, umiestnenými v slúchadlách a pomocou softvéru Metapathia GR je analizované, uložené a premenené do grafickej formy. Kedže má Metatron  v databáze uložené vybračné spektrá rôznych štádií takmer všetkých známych chorôb, ktoré sa dajú zobraziť aj formou diagramu, je možné tieto porovnať s naskenovanými údajmi pacienta. A z veľkou pravdepodobnosťou určit prebiehajúci chorobný proces  ešte v štádiu, ktoré  je  bežnými diagnostickými metódami zatiaľ nezistiteľné. Týmto spôsobom je Metatron schopný nájsť a určit baktérie, víry, plesne a alergény...

Čo všetko vie Metatron vyšetriť ?

 • Tráviace ústrojenstvo
 • Močové a pohlavné ústrojenstvo
 • Dýchací systém
 • Nervový systém
 • Mozog
 • Zľazy s vnútorným vylučovaním
 • Žily a tepny
 • Srdce
 • Pohybový aparát
 • Lymfatický systém
 • Oči
 • Uši
 • Koža